HOTĂRÂREA C.L.S.U. Nr. 4 Privind: Ședință extraordinară în vederea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor cazuri de infecție cu Covid-19 (CoronaVirus) în Municipiul Brașov

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov (C.L.S.U), s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25.03.2020, în vederea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor cazuri de infecție cu CoVid-19 (CoronaVirus) în Municipiul Brașov, în conformitate cu art.7, Cap. III, lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U.

Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U.,

În temeiul prevederilor art. 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1. La nivelul municipiului Brașov se vor lua toate măsurile pentru asigurarea continuității și funcționării tuturor serviciilor de utilitate publică.

         Art. 2. (1) Pe durata stării de urgență, vom transfera cea mai mare parte a interacțiunii cu cetățenii în mediul electronic, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane.

(2) Serviciile de Relații cu publicul din cadrul primăriei, al serviciilor din subordinea Consiliului Local și al societăților aparținând Municipalității, vor asigura preluarea doar a documentelor care nu pot fi transmise on-line sau prin poștă sau servicii de curierat.

(3) Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale vor fi depuse pe cale electronică.

          Art. 3. Primăria Brașov, instituțiile din subordinea CL și societățile aparținând Municipalității vor introduce, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.

           Art. 4. La nivelul Municipiului Braşov, obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență.

           Art. 5. Se vor lua măsuri de combatere a răspândirii virusului Covid-19, în toate pieţele agroalimentare care rămân deschise, şi anume:

 1. Toti comercianții vor trebui sa își acopere produsele cu folie;
 2. Toţi comercianţii vor trebui să poarte măşti de protecţie şi mănuşi;
 3. Pe fiecare taraba vor fi afișate măsurile de protecție pe care fiecare cetăţean este obligat să le respecte;
 4. Se va continua dezinfecția piețelor, in afara programului de lucru cu publicul;
 5. Începând cu data de 23 martie 2020, Piața de Miercuri își suspendă activitatea.

          Art. 6. Se aprobă prelungirea suspendării activității cu publicul pe toată perioada declarării stării de urgență la următoarele centre de servicii sociale din cadrul DAS Brașov:

 • Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc Astra;
 • Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice;
 • Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber tip Club;
 • Centrul servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator Sfântul Nicolae.

         Art. 7. Se aprobă interzicerea accesului aparținătorilor și vizitatorilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice și Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pe toată perioada declarării stării de urgență.

         Art. 8. Se suspendă, începând cu data de 23.03.2020, Campania “Dar din suflet pentru seniori” de acordare a tichetelor la sediul DAS. Tichetele sociale rămase nedistribuite vor fi  transmise prin poștă, pe baza cererii și a actelor doveditoare depuse online. Persoanele care nu pot depune cererile și documentele online vor putea ridica tichetele de la sediul DAS după încetarea stării de urgenta.

         Art. 9. Se aprobă înființarea de către DAS Brașov a liniei telefonice Telverde 0800xxxxxx pentru asigurarea funcționării unui Centru de consiliere și informare pentru persoanele vârstnice vulnerabile.

        Art. 10. Se aprobă extinderea proiectului ”Bunicii în siguranță” privind asigurarea unui dispecerat de tip teleasistență (care va asigura inclusiv trierea urgențelor medicale), prin achiziția unui număr de max. 1.500 de kit-uri pentru persoanele vârstnice vulnerabile.

         Art. 11. Se aprobă asigurarea de asistență medicală primară și monitorizare suplimentară pentru ordine publică în imobilul situat în Brașov, str. Zizinului nr. 126C, Centrul pentru Persoane fără Adăpost și acordarea de hrană în sistem catering pentru persoanele care sunt găzduite în cadrul CPFA.

          Art. 12. (1) Se aprobă funcționarea unui Centru de urgență pentru persoanele fără adăpost, într-o locație pusă la dispoziția municipalității de un operator economic, ca soluție de tranzit între UPU și Centrul pentru Persoane fără Adăpost, asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană pentru persoanele vârstnice fără susţinători sau alte forme de ajutor, în limita a 100 de locuri, precum şi punerea la dispoziţia DAS Braşov, ca şi coordonator, a tuturor celor necesare pentru funcţionalitatea acestora (materiale, echipamente, personal suplimentar de la Serviciul Public de Administrare Creșe, hrană, etc., în funcţie de necesităţi).

          (2) Se va asigura colaborarea cu personalul medical care va fi implicat în aceste activităţi, în funcţie de nevoile medicale.

         Art. 13. Se aprobă asigurarea de condiții de cazare și masă în spațiile special amenajate în sediul de pe str. Gladiolelor nr. 4, pentru personalul de specialitate, asistenți medicali, infirmiere, îngrijitori care deservesc Căminul pentru Persoane Vârstnice și Centrul pentru Persoane Fără Adăpost și care fac naveta din alte localități.

         Art. 14. DAS Brașov va face toate demersurile necesare pentru angajarea de personal suplimentar pe durata instituirii stării de urgență pentru activitatea directă cu persoanele vulnerabile identificate.

Art. 15. Se propune decontarea, din bugetul local al Municipiului Braşov, a tuturor cheltuielilor efectuate pentru carantinarea persoanelor peste plafonul aprobat prin HG nr.201/18.03.2020, dacă este cazul, precum şi cheltuielile aferente acordării sprjinului persoanelor vârstnice şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie socială, pe durata instituirii stării de urgenţă.

         Art. 16. Se propune ca personalul angajat al Primăriei Municipiului Brașov, al Direcției de Asistență Socială Brașov și al altor entități subordonate UAT Brașov să participe, în funcție de solicitările persoanelor aflate în nevoie socială şi în autoizolare, pentru distribuirea produselor necesare la domiciliu.

          Art. 17. Se aprobă distribuirea trusoului pentru nou-născut în fiecare zi de joi, între orele 09.00-11.00, la sediul DAS Brașov din str. Panselelor nr. 23, conform programării telefonice.

Art. 18. Începând cu data de 25 martie 2020, orele 08.00, se suspendă, pe durata instituirii stării de urgenţă, toate activităţile de picnic, jocuri colective, de societate, fitness, workout, skateboard, bicicletă, trotinetă electrică, etc., desfăşurate în toate parcurile, spaţiile publice şi de relaxare, de exemplu Parcul Schaeffler – Livada Poștei, Parcul Titulescu, Aleea de sub Tâmpa, Parcul Magnolia – centrul civic, Parcul Trandafirilor, Parcul Ursul, Parcul Berzei (Someșul), Parcul Lac Noua, Parcul Tractorul, Pasaj Fartec, cu excepţia tranzitării/deplasărilor scurte şi se interzice utilizarea celor 204 locuri de joacă publice.

Art. 19. Începând cu data de 24 martie 2020, orele 08.00, pe durata instituirii stării de urgenţă, se suspendă programul cu publicul la Grădina Zoologică Braşov.

Art. 20. Se închide domeniul schiabil pe întreaga durată de instituire a stării de urgenţă.

Art. 21. Începând cu data de 24 martie 2020, orele 06.00, pe durata instituirii stării de urgenţă, se suspendă accesul persoanelor care deţin autotuturisme, în parcarea multietajată Regina Maria, cu excepția celor care posedă un abonament pentru această parcare”.

Art. 22. Se va efectua dezinfecţia în zonele cu focare de pe raza Municipiului Braşov.

Se va încheia un act adiţional la contractul nr. 87/2015, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, încheiat cu concesionarul S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti prin care se stabileşte tariful pentru operaţiunea de dezinfecţie în vederea combaterii coronavirusului COVID -19 pe perioada pandemică.

Art. 23. Se propune încheierea actelor adiţionale la contractele încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Braşov pentru ridicarea deşeurilor contaminate.

Art. 24. Se va efectua spălarea şi dezinfecţia străzilor din Municipiul Braşov.

Art. 25. Se suspendă, din data de 16.03.2020, pe durata instituirii stării de urgenţă, activitatea cu publicul în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Poiana Brașov,  Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, precum și accesul în Parcarea Publică – Poiana Mică.

        Art. 26. Se aprobă modificarea Programului de transport pentru anul 2020 al operatorului de transport RATBV SA., pe perioada stării de ugenţă, astfel :

 • Oprirea programului de circulație a transportului public din Municipiul Brașov și cel efectuat pe traseele metropolitane operate de RATBV S.A. la ora 22:00 (± 30min.), având în vedere măsura de restricționare a deplasărilor pe timpul nopții;
 • Reducerea numărului de curse pe o parte dintre traseele de transport public din Municipiul Brașov, pe care se înregistrează o scădere semnificativă a cererii de transport;
 • Modificari pe traseele metropolitane, care au stație finală în terminalele din Municipiul Brașov:
  • Linia 110, Brașov – Cristian: suspendarea completă a circulației, având în vedere că Linia 120, Brașov – Râșnov, deservește și Comuna Cristian;
  • Linia 210, Brasov – Ghimbav: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare și limitarea programului la ora 22.00;
  • Linia 220, Brasov – Codlea: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare și limitarea programului la ora 22.00;
  • Linia 310, Brasov – Feldioara: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare și limitarea programului la ora 22.00;
  • Linia 420, Brasov – Sanpetru – Bod: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare și limitarea programului la ora 22.00;
  • Linia 520, Brasov – Prejmer: anularea celui de-al doilea vehicul alocat în zilele lucrătoare, limitarea programului la ora 22.00 și scurtarea traseului pentru eliminarea tronsonului ultimelor 2 stații din Lunca Câlnicului, ce sunt utilizate rar de călători, în scopul reducerii timpului petrecut în vehicul;
  • Linia 540, Brasov – Vama Buzăului: anularea a 3 curse în zilele lucrătoare și 2 în zilele de week-end.

Art. 27. In vederea evitării răspândirii epidemiei în rândul personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei”al Judeţului Braşov şi asigurarea unui răspuns optim, se aprobă alocarea a două spaţii în Municipiul Braşov, pentru a se dispersa o parte din forţele acestuia.

Art. 28. Se acordă sprijin tuturor categoriilor de personal implicat în gestionarea situației de urgență, în sensul distribuirii de echipament de protecție individual către aceștia.

Art. 29. Se propune constituirea grupului de voluntari care să participe, alături de personalul Primăriei Municipiului Brașov și Direcției de Asistență Socială Brașov, la distribuirea produselor necesare pentru persoanele aflate la domiciliu, în funcție de necesități.

Art. 30. Asociaţiile de proprietari au obligaţia să ia măsurile necesare de combatere a răspândirii virusului Covid-19, şi anume:

 1. dezinfecţia suprafeţelor de contact din părţile de uz comun ale blocurilor, inclusiv a lifturilor, unde este cazul;
 2. să pună la toate intrările scărilor de bloc, covoraşe îmbibate cu soluţii pe bază de clor sau alcool;
 3. să se afişeze la intrările scărilor de bloc, măsurile de combatere a răspândirii virusului Covid-19, pe care fiecare cetăţean este obligat să le respecte.

Art. 31. – Se limitează la maximum 8 persoane participarea la fiecare căsătorie încheiată la Starea Civilă a Municipiului Brașov.

Preşedintele

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov

Primarul Municipiului Braşov

 George Scripcaru

Foto: Primaria Brasov

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.