Arhive etichetă: Școala și comunitatea

Campania Școala și Comunitatea – ediția 2019, festivitate de premiere

În data de 7 iunie 2019 a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au participat la concursurile organizate în cadrul Campaniei Școala și Comunitatea – ediția 2019, proiectul Învață!Dobândește!Dăruiește! POCU 106736 inițiat și derulat de către  ISJ Brașov și implementat în 6 școli din județul Brașov: Școala Gimnazială Nr. 2 Codlea, Școala Gimnazială Sâmbăta de Sus, Școala Gimnazială Vulcan, Școala Gimnazială Hălchiu, Școala Gimnazială Dumbrăvița și Școala Gimnazială nr. 2  Zărnești.

Elevii școlilor menționate au participat de-a lungul anului la activitățile educaționale organizate în cadrul proiectului  și s-au înscris la cele trei secțiuni ale concursului în funcție de dorința și aptitudinile lor. În fiecare școală menționată s-au atribuit câte un număr de 25 de premii în valoare de 300 lei pentru fiecare copil declarat câștigător al uneia din secțiunile concursului: ateliere de creație, competiție sportivă și cetățenie activă.

Astfel, 150 de elevi s-au putut bucura la sfârțitul acestui an școlar de o competiție cu un puternic impactiv educativ și de un premiu în bani în valoare de 300 lei, o recompensă materială menită să susțină educația în comunitățile implicate în proiect și  să aducă zâmbetul pe față copiilor la început de vacanță.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

,,Deschidem scoala, Deschidem viitorul!”, Scoala Gimnaziala Maierus

Proiectul ,,Deschidem școala, Deschidem viitorul!” Campania de informare și conștentizare a comunității ,,Școala și comunitatea”.

Campania de informare și conștientizare a rolului educației în comunitate ,,Școala și comunitatea”a ajuns vineri, 29 martie 2019 la Școala Gimnazială Măieruș.

Campania își propune să întărească legătura școlii cu comunitatea, să stimuleze implicarea membrilor comunității în sprijinirea copiilor și a tinerilor să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poată integra pe piața muncii.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov și cei ai administrației locale s-au întâlnit la Măieruș cu experții educaționali, cu mediatorii comunitari, cu consilierii educaționali și cu părinți ai copiilor implicati în proiectul ,,Deschidem școala! Deschidem viitorul!” Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional(POCU).

Proiectul este implementat în județul Brașov de către Inspectoratul Școlar Județean Brașov, în calitate de beneficiar, în șase comunități dezavantajate și vizează reducerea abandonului școlar și a fenomenului de  părăsirie timpurie a școlii la nivelul județului, prin măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, dar și a persoanelor care au părăsit de timpuriu școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.

Campania de conștientizare ,,Școala și comunitatea” are rolul de a implica activ comunitățile și factorii de decizie în gestionarea și soluționarea problematicii abandonului școlar, de a acentua rolul comunității în promovarea și susținerea educației ca și oportunitatea dezvoltării zonelor defavorizate.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Proiectul „Învață, Dobândește, Dăruiește!”

Inspectoratul Școlar Județean Brașov, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 25.04.2018 – 24.04.2021, proiectul POCU/74/6/18/106736, „Învaţă, Dobândeşte, Dăruieşte!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

In cadrul componentei de informare și conștientizare a comunității cu privire la reducerea abandonului școlar și accesibilizarea de servicii educationale la orice vârstă, în data de 28 februarie 2019, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Vulcan prima întâlnire – Masă rotundă- având ca invitați cadre didactice din unitatea școlară, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov,  părinti, reprezentanți ai administrației publice locale, ai comunității locale, ai ONG-urilor și mass-media.

Temele abordate

1.Modul în care au fost realizate măsurile educaționale propuse în cadrul proiectului, în primul semestru al derulării  activităților, respectiv:

  • Asigurarea participării elevilor și preșcolarilor identificați a fi în situații de risc de părăsire timpurie a școlii, prin programele de educație timpurie, de prevenție, de tranziție și a doua șansă.

2 .Intervenții ale persoanelor implicate în programele menționate; ale coordonatorului educațional, coordonatorului de școală, experților educaționali, mediatorilor școlari, consilierilor școlari, care au prezentat eficiența acestor activități de participarea antepreșcolarilor, însoțiți de către părinți în grădiniță, a elevilor din învățământul primar și gimnazial la cursuri de prevenție și de tranziție.

În luna martie va începe programul A doua șansă, unde sunt înscriși tineri din învățământul obligatoriu care nu și-au finalizat studiile.

3.Informarea și constientizarea comunității cu privire la importanța educației în grupurile vulnerabile. Necesitatea implicării membrilor comunității în sprijinirea copiilor și tinerilor de a frecventa școala, de a fi motivați în a reuşi să finalizeze studiile, astfel încât să se poată integra în societate.

În acest sens, a debutat campania  de conștientizare Școala și comunitatea” orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea.

Sursa si imagini: comunicat transmis La pas prin Brasov